Download In Europa - Geert Mak ePub/PDF/Kindle books

Download now and Read online books In Europa - Geert Mak Online ePub/PDF/Audible/Kindle, its easy way to streaming In Europa - Geert Mak books for multiple devices.

Begin 1999 verliet ik Amsterdam voor een reis door Europa die een vol jaar zou duren. Het was een soort laatste inspectie: hoe lag het continent erbij, aan het eind van de twintigste eeuw? Maar het was ook een historische reis: ik volgde letterlijk de sporen van de geschiedenis, door de eeuw en door het continent, beginnend in januari, bij de resten van de Parijse Wereldtentoonstelling en het bruisende Wenen, eindigend in december, bij de ru es van Sarajevo. Dat hele jaar reisde ik zo met de eeuw mee, in een krakeling van routes, langs Londen, Volgograd en Madrid, langs de bunkers van Berlijn, de geparfumeerde kleerkasten van Elena CeauSescu in Boekarest en de speelgoedauto's in een verlaten cr e in Tsjernobyl. En ik praatte met de getuigen: met schrijvers en poli-tici, met verzetsmensen en hoge officieren, met een boer in de Pyrenee en met de kleinzoon van de Duitse keizer, tientallen Europeanen die hun verhaal vertelden. Dit reisverslag gaat over het verleden, en wat het verleden met ons doet. Het gaat over verscheurdheid en onwetendheid, over historie en angst, over armoede en hoop, over alles wat ons nieuwe Europa scheidt en bindt. Geert Mak (1946) is journalist en schrijver. Hij schreef onder meer Een kleine geschiedenis van Amsterdam, Hoe God verdween uit Jorwerd en De eeuw van mijn vader.

  • Over 10 million titles covering all genres in our book directory.
  • New titles are added every day! We like to keep things fresh. Like a In Europa - Geert Mak
  • Free Joint to access PDF files, ebooks, ePubs, eMagazines and more
Title:In Europa - Geert Mak PDF or ePub books
Format Type:PDF, e-Pub, Kindle, Mobi, Audible