Download Een reis in stilte / druk 4 - Joost Reijnders ePub/PDF/Kindle books

Download now and Read online books Een reis in stilte / druk 4 - Joost Reijnders Online ePub/PDF/Audible/Kindle, its easy way to streaming Een reis in stilte / druk 4 - Joost Reijnders books for multiple devices.

Een leven van gebed, stilte en afzondering. Dat is de weg die de monniken van la Grande Chartreuse hebben gekozen. De Kartuizers koesteren hun leven in afzondering. Slechts bij hoge uitzondering laten zij gasten toe in hun klooster. Journalist Joost Reijnders mocht het monnikenleven meemaken in het eeuwenoude klooster in de bergen boven Grenoble. Hij interviewde als eerste de Kartuizers van la Grande Chartreuse. Over de stilte, over hun geloof, over het Kartuizer-zijn. Zo sprak hij uitgebreid met Jac Theeuwes, de generaal-overste. Die koos in de jaren vijftig voor de stilte en eenzaamheid van een godsgewijd leven. Zijn verslag is een verhaal van mensen die tot in het diepst van hun ziel gelovig zijn. Ook reist hij van het katholieke leven van toen naar het heden van ontkerkelijking, van zoeken naar zingeving en spiritualiteit. De monniken van Chartreuse vormen dan een rustpunt in een wereld vol verwarring.

  • Over 10 million titles covering all genres in our book directory.
  • New titles are added every day! We like to keep things fresh. Like a Een reis in stilte / druk 4 - Joost Reijnders
  • Free Joint to access PDF files, ebooks, ePubs, eMagazines and more
Title:Een reis in stilte / druk 4 - Joost Reijnders PDF or ePub books
Format Type:PDF, e-Pub, Kindle, Mobi, Audible