Download Kuifje in Congo/Afrika - Hergé ePub/PDF/Kindle books

Download now and Read online books Kuifje in Congo/Afrika - Hergé Online ePub/PDF/Audible/Kindle, its easy way to streaming Kuifje in Congo/Afrika - Hergé books for multiple devices.

“Dit verhaal … bevat fouten die ik in de volgende avonturen niet meer heb gemaakt, omdat ik volwassener was geworden.” –Hergé In 1930 wordt Kuifje als verslaggever naar het voormalige Belgisch-Congo gestuurd, waar hij moet vechten tegen de bende van Al Capone, die probeert zich meester te maken van de lokale rijkdom aan minerale grondstoffen. De naïeve beschrijving van Afrika weerspiegelt de paternalistische mentaliteit van het kolonialistische België van die tijd. Kuifje, misschien wel een van de bekendste striphelden van alle tijden, is – net als de auteur Georges Remi alias Hergé (1907-1983) – een typische vertegenwoordiger van de 20e eeuw. De avonturen van Kuifje, met zijn kenmerkende nieuwsgierigheid, gevoel voor mysterie en gevatte humor, zijn een goede weerspiegeling van de gebeurtenissen in dat tumultueuze tijdperk.

  • Over 10 million titles covering all genres in our book directory.
  • New titles are added every day! We like to keep things fresh. Like a Kuifje in Congo/Afrika - Hergé
  • Free Joint to access PDF files, ebooks, ePubs, eMagazines and more
Title:Kuifje in Congo/Afrika - Hergé PDF or ePub books
Format Type:PDF, e-Pub, Kindle, Mobi, Audible